• από 27 | 11 | 2015
  • έργα από τη συλλογή της
  • Γιώτα Ανδριάκαινα
    Αν η ζωή ήταν κλωστή
    23/12/2015 έως 31/1/2016